За Нас

        АЛБОС е основана през далечната 1991 и в годините се е доказала като лидер в изграждането на отоплителни, вентилационни, климатични, водопроводни и канализационни инсталации. Благодарение на богатия професионален опит и високо квалифицирани специалисти, предлагаме комплексни доставки, монтаж, пуск и наладка, гаранционна, извънгаранционна и сервизна поддръжка на отоплителни инсталации, котелни, нафтови и газови стопанства, ВиК, както и климатични и вентилационни инсталации.


        Притежаваме удостоверение от Камарата на Строителите в България, а фирмата е регистрирана и в Централния професионален регистър на строителя. В стремежа си да утвърдим позицията си на лидер в климатизацията, отоплението и вентилацията, АЛБОС е сертифицирана по ISO 9001 и 18001.

         Горди сме с изпълнените от нас проекти с национално и обществено значение - хотели, търговски обекти, административни сгради и други. С натрупания професионален опит през годините фирмата е създала свой собствен облик и система от компоненти, като по този начин затваря кръга в инсталациите от производството на енергия до преноса й до крайния консуматор и нейното отчитане. С изградените през годините многобройни проекти, като главен изпълнител и подизпълнител, с качеството и надеждността на инсталациите, с опита и лоялността на колектива към своите партньори и клиенти, АЛБОС достойно се вписва в строителната история на новото време в България.

        След две десетилетия успешна работа превърнахме житейската си философия в първична цел на фирмата. Това е нашата визия за функционалност, икономичност и опазване на околната среда в този така динамично променящ се пазар.

         Това е нашата тайна на успеха

Услуги