Кула летище - София
Алфа Банк - София
БНБ - София
Сити Клиник - София
Национален Исторически Музей
Ръководство въздушно движение
Магазин HITT - София
Хотел Дюн
Касов Център БНБ